B2B

Zelfstandigen en KMO’s hebben aparte noden en behoeften waarop wij een antwoord proberen uit te werken met oplossingen op maat.

Eventueel komt er na afspraak iemand bij U langs.